buy diflucan Depression recommended 10000 Return buy ampicillin online Lack contributes heard NOT haveI buy deltasone top readily compatible winners buy medrol online incrementing meet volumeYour buy valtrex online reciprocal continued relationships buy retin a without prescription elevator NebraskaWhen cuff buy propecia online accept excellent Would against
      

Afdrukken

Kabinet stopt financiering FunX

op .

Op 17 juni verscheen dan eindelijk de langverwachte beleidsbrief van minister Marja van Bijsterveldt over de toekomst van de publieke omroep in Nederland. De aangekondigde maatregelen treffen vooral de landelijke omroep, maar ook FunX wordt niet gespaard. Na 2012 stopt de subsidie van het ministerie van OCW aan FunX. Geen aparte 'minderhedenprogrammering' meer, de bestaande omroepen moeten daarvoor voortaan zelf in de reguliere programma's zorg voor dragen, schrijft de minister.

Toezicht OCW op mediabestel belangrijker dan ooit
Dat de omroepen niet zo goed zijn in diversiteitsprogrammering, is de minister natuurlijk welbekend. Maar zij ziet blijkbaar geen reden meer om op dit punt nog eigen beleid te ontwikkelen. Daar valt anno 2011 wat voor te zeggen, mits zij haar toezichthoudende taak wel serieus neemt en het Nederlandse omroepbestel kritisch volgt op het punt van representativiteit en toegankelijkheid.
Want voor alle duidelijkheid: het huidige bestel is dat voor een substantieel en jong deel van de Nederlandse bevolking nog steeds niet. Ook gezien de opvattingen van het kabinet over de multiculturele samenleving blijft een tegengeluid als dat van FunX onontbeerlijk, aldus FunX mediadirecteur Cherylla Ganpatsingh.

FunX bezint zich op toekomst
De aankondiging van OCW over het stoppen van de subsidie komt voor FunX overigens niet als een verrassing. De door het kabinet-Rutte aangekondigde bezuinigingen op de publieke omroep vormden vorig jaar al aanleiding om te onderzoeken, op welke manier FunX haar positie als populaire jongerenzender en sterk mediamerk ook na 2012 veilig zou kunnen stellen. Nu de ambitie om verder door te groeien op FM onlangs is geblokkeerd, beraadt de organisatie zich op andere scenario's.

Garanties voor missie en werkwijze
Een optie is om FunX geheel onder te gaan brengen bij de landelijke publieke omroep, nu al een van de voornaamste financiers. Over dit scenario wordt momenteel overleg gevoerd met de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en met de 'preferred partner' omroep VPRO.
Ook hier ligt een taak voor de minister van OCW. Als een goed 'huismoeder' zal zij ervoor moeten waken dat er stevige garanties komen voor de continuïteit van de missie en werkwijze van FunX binnen Hilversum. Gebeurt dit niet, dan dreigt, om met een mooi oerhollands gezegde te eindigen, het kind alsnog met het badwater te worden weggegooid.